Ochrona Danych Osobowych

Zapewniam, iż Państwa dane osobowe są przeze mnie chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r.
 
I.      Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sabina Wieczorek prowadząca działalność pod firmą Biuro rachunkowe BiLANS z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 6/5  71-176 Szczecin

II.     Kiedy zbieram dane osobowe?
Gromadzę Państwa dane osobowe podczas korzystania ze świadczonych przeze mnie usług księgowych oraz wykonywania zawartych ze mną umów, wizyty na mojej stronie internetowej oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu ze mną.

III.    Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzam:

  • w celu zawarcia i wykonania zawartej ze mną umowy; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO
  • w zakresie marketingu bezpośredniego moich usług oraz kontaktowania się z Państwem w związku z realizacją dla Państwa usług księgowych; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO


IV.    Odbiorcy danych
W niektórych przypadkach, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia np. świadczące usługi IT, kurierskie, doradcze, księgowe czy prawne
  • podmioty upoważnione z mocy prawa

V.     Czas przetwarzania danych
Będę przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji i wykonania zawartej z nami umowy, jednak nie dłużej niż do chwili przedawnienia roszczeń i niż pozwalają na to przepisy prawa rachunkowego.

VI.    Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z faktem przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu:

  • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód
  • w przypadku, gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy przekazane nam dane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.